Welkom bij Klein Voorhout!

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je (even) niet thuis kunt wonen. Dat is natuurlijk heel verdrietig, maar wij willen je graag helpen. Samen met jou en je ouders kijken we naar wat voor jou de beste plek is. Klein Voorhout wil jou graag een warm thuis geven. En een toekomst. Als we mogelijkheden zien om  je in deze periode te helpen,  gaan we graag in gesprek. Samen met andere zorgverleners om jullie heen kunnen we jou en je ouders in deze periode ondersteunen. Ook als je voor langere tijd een veilig en gezellig thuis elders nodigt hebt, ben je bij ons van harte welkom.

We hebben drie leefgroepen. De groep bestaat uit 8 tot 10 kinderen/jongeren.  Je hebt een ruime eigen slaapkamer kamer en jullie delen een huiskamer en keuken. Hier kun je je huiswerk maken, je taken doen, meehelpen met koken of gewoon lekker chillen. In de groepen is altijd, dag en nacht, professionele begeleiding aanwezig. Als je je actief wilt voorbereiden op de stap naar begeleid of zelfstandig wonen, kun je bij ons in een groep terecht waar je hiernaar toe kunt groeien. Kamertraining kan in een van onze kamers of appartementen die beschikbaar zijn voor de al wat oudere jongeren.

Klein Voorhout is in Beerta. Vanuit  Klein Voorhout ga je naar je school, dagbesteding of werk in Beerta, Winschoten of omgeving.

Je bent van harte welkom om te komen kijken en kennis te maken. Als we echt denken dat je bij ons niet op de juiste plek bent zoeken we met je mee naar een andere goede plek. Soms ontstaat in de thuissituatie een noodsituatie en is er direct opvang nodig. We hebben ruimte voor crisisplaatsingen als je acuut een veilige plek nodig hebt.

Op Klein Voorhout mag iedereen zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen. Je komt in één van de groepen

Duinroos (voor kinderen vanaf zes jaar), Klimroos (voor tieners vanaf twaalf jaar) en Stamroos (voor jongeren vanaf zestien jaar)
of in je eigen appartement voor de kamertraining 18+

Verwijzers, ouders of cliënten kunnen zich telefonisch (0597-593232) of per mail (info@kleinvoorhout) aanmelden.
Er worden enkele basisgegevens gevraagd en er wordt een afspraak gemaakt voor een eerste kennismaking.

Contact
Stichting Klein Voorhout
Rozenstraat 2
9686 RN Beerta

www.kleinvoorhout.nl
facebookpagina Klein Voorhout
Mailadres: info@kleinvoorhout.nl

Telefoonnummer algemeen: 0597-593232
Duinroos (jongste groep): 06-10331898
Klimroos (middengroep): 06-27576670
Stamroos (oudste groep): 06-58887401

Scroll to top