Werken bij Klein Voorhout

Medewerkers
Klein Voorhout houdt de lijnen graag zo kort mogelijk. Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor onze bewoners, hun collega´s en  zichzelf. Binnen hun professionele kaders zorgen zij voor een warme , veilige en huiselijke sfeer waarin de kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Werkervaringsplaatsen, maatschappelijk stage, dagbesteding, vrijwilligers
Op Klein Voorhout werken mensen voor kortere of langere tijd op diverse bases; werkervaringsplaats, dagbesteding, re-integratie of  inburgeringstraject. Zij helpen ons met vervoer en het doen van de boodschappen en knutselen met de kinderen. Ook zijn er bewoners die hun dagbesteding bij ons invullen. Al deze mensen doen bij ons waardevol werk in onderhoud, schoonmaak en tuinen en zijn onmisbaar.

Er zijn ook buurtgenoten uit Beerta en omgeving als vrijwilliger betrokken bij Klein Voorhout. Er zijn vele werkzaamheden en activiteiten waarbij de hulp en ondersteuning van de vrijwilligers voor ons van onschatbare waarde is;  bij activiteiten, koken, onderhoud van gebouw en terrein, vervoer enzovoort. We zijn erg blij met onze vrijwilligers, zowel vanwege hun inbreng als vanwege de verbinding met de buurt. En er is altijd behoefte aan meer!

Stagiaires
Klein Voorhout biedt stageplaatsen aan leerlingen van MBO en HBO op het gebied van zorg en welzijn en op administratief gebied.

Vacatures Klein Voorhout

In het centrum van Beerta

Klein Voorhout is gehuisvest in het opvallende witte pand in het centrum van Beerta. De locatie is prima bereikbaar met de bus (de halte is op loopafstand) en er is voldoende parkeergelegenheid voor auto’s. Onze hoofdingang zit aan de Tjammestraat. Winkels, scholen en verenigingen zijn vlakbij. Winschoten en de blauwe stad zijn per fiets bereikbaar.. Om het pand heen is een groot terrein waar gespeeld en gesport kan worden.

Multifunctioneel gebouw

Klein Voorhout is met de omgeving in gesprek over het pand naast de woonvorm. De wens is om hier een multifunctioneel zorg- en dienstverlening gebouw van te maken voor de buurt. Ook wil Klein Voorhout haar eigen faciliteiten, bijvoorbeeld de professionele keuken en de dagbestedingsactiviteiten, beschikbaar stellen voor de directe omgeving. In overleg met stichting welzijn Oldambt, dorpsbelangen en andere partijen kijken we waar behoefte aan is en  welke mogelijkheden er zijn om samen aan de slag te gaan!

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

De vertrouwenspersoon jeugdhulp is er voor iedereen die met jeugdhulp te maken heeft. Niet alleen voor kinderen en jongeren maar voor ouders, pleegouders, grootouders.

De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de instellingen voor jeugdhulp (dus ook onafhankelijk van Klein Voorhout). De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt, maar neemt de verantwoordelijkheid niet over. Alles wat de vertrouwenspersoon doet gebeurt in onderling overleg.

Contactgegevens vertrouwenspersoon:

Het advies en klachtenbureau Jeugdzorg en Zorgbelang Groningen voeren de functie vertrouwenspersoon samen uit.
088-5551000
info@akj.nl
www.akj.nl/contact

Samenwerkingspartners

Klein Voorhout werkt hecht en prettig samen met Elker. Kinderen en jongeren kunnen via Elker geplaatst en begeleid worden op Klein Voorhout. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met Jeugdbescherming Noord, Leger des Heils, MEE, de CJG’s van de gemeenten in Noord en Oost Groningen en andere zorgorganisaties.

Privacy

Op Klein Voorhout gaan we uiteraard vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om en wordt de privacy van bewoners, ouders en medewerkers gerespecteerd. Voor nadere informatie is het Privacybeleid van Klein Voorhout beschikbaar.

ANBI

Stichting Klein Voorhout is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) . Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Aanmelden

Aanmeldformulier

Klachtenreglement

Waar gewerkt wordt gaat wel eens iets mis. De zorg en dienstverlening binnen Klein Voorhout vormt daarop geen uitzondering. In een organisatie die cliëntgericht is en die een rechtstreeks contact met cliënten onderhoudt mag verwacht worden dat het merendeel van de ontstane problemen tussen de cliënten en de hulpverleners wordt opgelost. Dit kan beschouwd worden als de informele oplossing van het probleem.

Vaak lukt het om met elkaar tot een oplossing te komen maar soms blijkt dat niet goed mogelijk en leidt het gesprek tussen de cliënt en de betrokken werknemer of de leidinggevende niet tot een bevredigende oplossing. In dat geval kan de cliënt een klacht indienen bij de Externe Klachtencommissie van Klein Voorhout.

Daarnaast is Klein Voorhout aangesloten bij:  De Geschillencommissie Zorg

Klachtenprocedure

Contact
Stichting Klein Voorhout
Rozenstraat 2
9686 RN Beerta

www.kleinvoorhout.nl
facebookpagina Klein Voorhout
Mailadres: info@kleinvoorhout.nl

Telefoonnummer algemeen: 0597-593232
Duinroos (jongste groep): 06-10331898
Klimroos (middengroep): 06-27576670
Stamroos (oudste groep): 06-58887401

Scroll to top