Beste samenwerkingspartner,

Graag zouden wij onderstaande informatie nog even bij een ieder onder de aandacht willen brengen:

We hebben enkele plekken beschikbaar op onze afdelingen binnen Klein Voorhout.

Voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar (afdeling Stamroos) hebben we 1 plek binnen Klein Voorhout beschikbaar. Onze leefgroep ‘de Stamroos’ richt zich op kamertraining. In het kamertrainingstraject krijgen jeugdigen vanaf 15 jaar 24/7 begeleiding om in de toekomst zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.

Daarnaast zijn er een aantal plekjes vrij op de jongste groep van 6 tot 11 jaar (afdeling Duinroos) en op afdeling Klimroos, voor de leeftijd van 11 tot 14 jaar zijn momenteel ook meerdere plekken beschikbaar.Deze leefgroepen binnen Klein Voorhout bieden een dagstructuur en opvoeding aan kinderen die om verschillende redenen voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen.

Als u een aanmelding wilt doen, dan kunt u het aanmeldformulier downloaden van onze website en ingevuld retourneren naar t.waalkens@kleinvoorhout.nl of s.sprik@kleinvoorhout.nl

Mocht u nadere informatie willen of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-23905649 (Trea) of 06-30175481 (Suzanne)

 

Contact
Stichting Klein Voorhout
Rozenstraat 2
9686 RN Beerta

www.kleinvoorhout.nl
facebookpagina Klein Voorhout
Mailadres: info@kleinvoorhout.nl

Telefoonnummer algemeen: 0597-593232
Duinroos (jongste groep): 06-10331898
Klimroos (middengroep): 06-27576670
Stamroos (oudste groep): 06-58887401

Scroll to top