CORONAMAATREGELEN

Door de snelle toename van het aantal besmettingen zien we ons genoodzaakt om weer een aantal beperkende maatregelen in te voeren:

  • Overleggen met ketenpartners zo veel mogelijk digitaal
  • Indien op locatie in de vergaderruimten op anderhalve meter afstand en/of mondkapje
  • Geen bezoek op de groepen tenzij in vooraf overleg met de groepsleiding en gezondheidsuitvraag

De hygiƫne maatregelen zijn en blijven onverkort van kracht, dwz handen wassen ontsmetten of wassen bij binnenkomst, niezen of hoesten in de elle boog en gebruik van papieren zakdoekjes.

Klein Voorhout

Een thuis

Een toekomst

Stichting Klein Voorhout
Rozenstraat 2
9686 RN Beerta
info@kleinvoorhout.nl

Op de Facebook pagina van Klein Voorhout
vindt u het laatste nieuws

Telefoonnummer algemeen: 0597-593232
Duinroos (jongste groep): 06-10331898
Klimroos (middengroep): 06-27576670
Stamroos (oudste groep): 06-58887401

Scroll to top